AVTALSVILLKOR 

Användningen av denna webbplats och tjänster på denna webbplats som tillhandahålls av Marknadspartner M&L AB (nedan kallad "Företaget") är föremål för följande användarvillkor (nedan kallade "användarvillkoren" eller "avtalet"), alla delar och underdelar som specifikt införlivas genom hänvisning här. Detta avtal reglerar användningen av alla sidor på denna webbplats (nedan kallad "webbplats") och alla tjänster som tillhandahålls av eller på denna webbplats ("tjänster"). Inconnector är inte en LinkedIn-produkt. Du förstår att LinkedIn Corporation inte stödjer användningen av Inconnector, liksom någon tredje parts programvara eller verktyg, och inte heller har LinkedIn Corporation någon koppling till Inconnector.

Genom att registrera, komma åt eller använda tjänster som utvecklats, drivs, underhålls eller hostas av Inconnector, inklusive alla webbplatser och IP-adresser tillgängliga på och konfigurerade för användning på https://inconnector.se, samtycker du till att vara bunden av följande villkor och villkoren (”Användarvillkor.”) och du samtycker till att det är verkställbart som om det var ett skriftligt förhandlat avtal undertecknat av Inconnector och dig. 
Marknadspartner M&L AB förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att ändra, uppdatera och ändra tjänstevillkoren från tid till annan utan meddelande till dig, och du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar eller ändringar. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive lanseringen av nya funktioner och resurser, ska omfattas av användarvillkoren. Du samtycker till att använda Inconnector på egen risk. 

Genom att FORTSÄTTA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN BEKRÄFTAR DU DITT SAMTYCKE OCH ÖVERENSKOMMELSE.

Kontovillkor

Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna använda Inconnector.

Du måste ange en giltig e-postadress och all annan information som begärs för att slutföra registreringsprocessen och / eller fortsätta att använda Inconnector. Marknadspartner M&L AB förbehåller sig rätten att avsluta din användning av tjänsterna efter upptäckten att informationen du lämnat inte är fullständig eller korrekt.

Du får inte använda Inconnector för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, vid användning av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, skräppost eller varumärkeslagar).

Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och utländska lagar om din användning av tjänsten. Du får inte bryta mot tillämplig lag eller reglering; lägga upp eller överföra material som bryter mot tillämplig lokal lag; använda tjänsten för alla bedrägliga eller olämpliga ändamål.

Du får inte använda någon robot, spindel, annan automatiserad enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera något innehåll från Inconnector.

Du får inte sälja, duplicera eller reproducera eller utnyttja någon del av tjänsten utan uttryckligt skriftligt medgivande från Marknadsparter M&L AB.

Marknadsparter M&L AB kan ändra, avbryta eller avbryta denna tjänst när som helst, av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande om kunden bryter mot villkoren.

Marknadsparter M&L AB förbehåller sig rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.

Marknadsparter M&L AB hävdar inget ägande, ansvar eller immateriella rättigheter över något av innehållet eller materialet du använder på Inconnector.

Om du avbryter eller avslutar din tjänst kan allt ditt innehåll, data, information, text, filer, dokument, bilder omedelbart raderas från tjänsten.

Tredjepartsprenumerationer kan krävas för att köra vissa aspekter av din kampanj. Dessa prenumerationer ingår inte i vår prissättning och måste köpas direkt från tredje part.

Betalningsvillkor

Alla licenser faktureras varje månad eller kvartalsvis före månaden med 30 dagar netto. När den ursprungliga betalningsperioden har upphört förnyas kontot automatiskt samma debiteringsdatum och för samma paket, såvida du inte ändrar ditt paket eller avbryter ditt konto innan fakturering gjorts. Uppsägning av licens kan göras med minst fem (5) dagar före nästa avtalsperiod.

Inga återbetalningar eller krediter kommer att beviljas för delvis använda eller oanvända månader av tjänsten.

Marknadsparter M&L AB förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ett konto vid utebliven betalning av faktura.

Om du väljer att "pausa" din prenumeration istället för att säga upp, godkänner du att din prenumeration återställs automatiskt när den valda pausperioden är över.

Alla avgifter är exklusive moms.


Ändringar av serviceavgifter

Marknadsparter M&L AB förbehåller sig rätten att ändra serviceavgifter mdagars varsel. Ett sådant meddelande kan ges när som helst genom att publicera ändringarna på Inconnectors webbplats (https://www.marknadspartner.com/inconnector) eller via e-post. Befintliga kontoplaner uppdateras kanske inte automatiskt i enlighet med dessa ändringar, men är berättigade till tjänständring på begäran.


Avbokning och uppsägning

Du är ensam ansvarig för att avsluta ditt konto från avsnittet "Fakturering" på din Inconnector-instrumentpanel. Du kan avbryta ditt konto när som helst senast fem (5) dagar före nästa debiteringsdatum. Det finns ingen avbokningsavgift.

Allt ditt innehåll kan omedelbart raderas från tjänsten efter annullering. När ditt konto har avslutats kan det hända att ditt innehåll inte kan återställas.


Immateriella rättigheter

Du samtycker till att Marknadsparter M&L AB äger alla rättigheter till koden, databaser, visuell design och layout för själva tjänsten.

Marknadsparter M&L AB hävdar inga immateriella rättigheter över det material du tillhandahåller tjänsten.

Du får inte duplicera, kopiera eller återanvända någon del av innehållet i Inconnector utan uttryckligt skriftligt medgivande från Marknadsparter M&L AB.


Teknik och säkerhet

Du samtycker till att inte vidta någon av följande åtgärder:

Omvandla eller ta isär någon kod eller programvara från eller på webbplatsen eller tjänsterna;

Kränka säkerheten på webbplatsen eller tjänsterna genom obehörig åtkomst, kringgående av kryptering eller andra säkerhetsverktyg, datautvinning eller störningar till någon värd, användare eller nätverk.


Dataförlust

Företaget tar inte ansvar för säkerheten för ditt konto eller innehåll. Du samtycker till att din användning av webbplatsen eller tjänsterna sker på egen risk.


Spam-policy

Det är strängt förbjudet att använda webbplatsen eller någon av företagets tjänster för olagliga skräppostaktiviteter.


Tredjepartslänkar och innehåll

Företaget kan ibland lägga upp länkar till tredje parts webbplatser eller andra tjänster. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt eller ansvarigt för förlust eller skada orsakad av din användning av tjänster från tredje part som är kopplade till från vår webbplats.


Utlämnande

Parterna får inte använda eller lämna ut någon konfidentiell information om den andra partens affärsverksamhet. Sådan konfidentiell information ska omfatta all icke-offentlig information som parten förvärvade som ett resultat av interaktion med den andra parten som kan vara av något värde för en konkurrent till partiet, eller som kan orsaka ekonomisk förlust eller väsentlig förlägenhet för parten eller dess kunder, distributörer eller leverantörer om de används eller avslöjas. Exempel på sådan konfidentiell information inkluderar, utan begränsning, icke-offentlig information om partiets kunder, leverantörer, distributörer och potentiella förvärvsmål; dess affärsverksamhet och struktur; dess tjänster, formler och prissättning; dess processer, tekniker och uppfinningar; dess forskning och kunskap; dess finansiella data; och dess planer och strategier.

Garantier och ansvar

Marknadspartner M&L AB garanterar inte att:


- Tjänsten uppfyller dina krav eller förväntningar.
- Tjänsten kommer att vara oavbruten, snabb, säker, fel eller felfri hela tiden.
- Beräkningarna som utförs av tjänsten är korrekta.

Du förstår och samtycker uttryckligen till att Marknadspartner M&L AB inte ansvarar för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsade till, skador för förlust av vinst, goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Marknadspartner M&L AB har underrättats om möjligheten till sådana skador), som beror på din användning av tjänsten.


Allmänna villkor

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Du erkänner, förstår och samtycker till att Marknadspartner M&L AB tillhandahåller tjänsten till dig "som det är" och "som tillgängligt" utan garantier eller villkor av något slag.

Teknisk support tillhandahålls endast betalande kontoinnehavare och är tillgänglig enligt villkoren för ditt konto.

Du förstår att Inconnector använder tredjepartsleverantörer och värdpartner för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, programvara, nätverk, lagring och relaterad teknik som krävs för att köra och hantera tjänsten.

Du förstår och samtycker till att Marknadspartner M&L AB inte kan garantera säkerheten för dina data medan de överförs via Internet och via servrar som är utom vår kontroll.

Du får inte ändra, anpassa eller hacka tjänsten eller modifiera en annan webbplats för att falskt antyda att den är associerad, länkad till eller samarbetar med Marknadspartner M&L AB.

Du samtycker till att få administrativa och juridiska meddelanden om tjänsten elektroniskt via e-post eller post.

Vid eventuell tvist gäller Sveriges Rikes lag.

The site was created with Mobirise website theme